Terug

Achterbouw(keuken)?

van laer patrick

Dag Mijnheer,

 

is het mogelijk een achter bouw te zetten zonder architect ?.het betreft een achter bouw van 38 vierkante meter.met het uitkappen van 2 stukken achtergevel .en met gebruik van de helft schijdingsmuur .

 en kan ik een architect.ook alleen laten komen voor een ontwerp te laten maken.?


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

 

 

Werken aan en rond de woning ZIE :  http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Vergunning/Werkenaanenronddewoning/tabid/14859/Default.aspx

Wie een kleine ingreep aan zijn woning wil doorvoeren, kan dat sinds 1 december 2010 in heel wat gevallen sneller en met minder administratieve verplichtingen.  Dat is het gevolg van de goedkeuring van twee besluiten van de Vlaamse Regering.

Meldingsplicht

Voor een aantal werken wordt de stedenbouwkundige vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht. Het gaat bijvoorbeeld over

  • het openbreken van een gevel voor het plaatsen van een grote raampartij
  • interne verbouwingswerken die gepaard gaan met stabiliteitswerken.
  • oprichting van bijgebouwen, aangebouwd aan een woning, met een maximale oppervlakte van 40m2 per perceel
  • zorgwonen

Melden is enkel mogelijk als uw project aan een aantal voorwaarden voldoet. Win dus steeds informatie in bij uw gemeentebestuur. Zo voorkomt u dat u een stedenbouwkundige overtreding begaat.

De werken moeten gemeld worden aan de gemeente met een vast formulier. Twintig dagen na het indienen van het meldingsdossier kan u met de werken beginnen.

Let wel: aan de regels rond medewerking van een architect verandert niets. Bij werken met impact op de stabiliteit van de woning is de medewerking van een architect verplicht. Evenmin verandert de verplichting tot energieprestatie-verslaggeving, het aanstellen van een veiligheidscoördinator en het naleven van de privacybepalingen uit het burgerlijk wetboek (lichten en zichten).

Vrijstelling

Het aantal van vergunning vrijgestelde werken wordt vereenvoudigd en uitgebreid. Samengevat geldt de vrijstelling voor vrijstaande gebouwen waarvan de oppervlakte samen maximaal 40m² bedraagt en voor niet overdekte constructies (terras, zwembad, vijver, …) waarvan de oppervlakte samen maximaal 80m² bedraagt.

NIet overal geldig

Zowel de melding als de vrijstellingen zijn niet geldig als ze strijdig zijn met andere regelgeving (beschermde erfgoed, verkavelingsvoorschriften, lokale plannen). Het blijft dus aangeraden zich op voorhand goed te informeren.

Architect nodig?

Aan de regels rond medewerking van een architect wijzigt niets. Voor werken die impact hebben op de stabiliteit is steeds een architect nodig. In die gevallen zal een architect voor u het aanvraag- of meldingsdossier samenstellen en ondertekenen.

 

 

U bent steeds vrij uw eigen architect aan te stellen.